אגודת סטודנטים

לכל מכללה או אוניברסיטה יש אגודת סטודנטים.
אגודת הסטודנטים מורכבת מסטודנטים מהחוגים השונים ומיושב ראש (אחראי).
אגודת הסטודנטים עוזרת לסטודנטים.

לכל מכללה או אוניברסיטה יש אגודת סטודנטים.
אגודת הסטודנטים מורכבת מסטודנטים מהחוגים השונים ומיושב ראש (אחראי).
אגודת הסטודנטים עוזרת לסטודנטים.

דוגמא:

למשל: שמירה על הזכויות של הסטודנטים, ארגון ימי כייף כמו "יום הסטודנט".
אם יש שאלה לגבי הזכויות שלנו כסטודנטים, אפשר לפנות לאגודת הסטודנטים.