אי הפליה

אי הפליה זה לתת לאנשים עם מוגבלות יחס שווה
כמו לאנשים אחרים.
אי הפליה זה לדאוג שאנשים עם מוגבלות יקבלו את ההתאמות שהם צריכים.

אי הפליה זה לתת לאנשים עם מוגבלות יחס שווה
כמו לאנשים אחרים.
אי הפליה זה לדאוג שאנשים עם מוגבלות יקבלו את ההתאמות שהם צריכים.

דוגמא:

כאשר ילד עם הליכון יוצא לטיול עם כל החברים ללימודים.
למשל, כאשר אדם עם מוגבלות בשמיעה רואה בקולנוע סרט עם כתוביות.