אפוטרופוס

אם בית משפט מחליט שאדם לא יכול בכלל לדאוג לעניינים שלו ולקבל החלטות בקשר לחיים שלו, בית המשפט ממנה לו אפוטרופוס. האפוטרופוס חייב לשמוע מה האדם רוצה ולהתחשב ברצון שלו. אבל בסוף האפוטרופוס הוא זה שמקבל את ההחלטה.

אם בית משפט מחליט שאדם לא יכול בכלל לדאוג לעניינים שלו ולקבל החלטות בקשר לחיים שלו, בית המשפט ממנה לו אפוטרופוס. האפוטרופוס חייב לשמוע מה האדם רוצה ולהתחשב ברצון שלו. אבל בסוף האפוטרופוס הוא זה שמקבל את ההחלטה.

דוגמא:

האפוטרופוס יכול להחליט אם אני אקח תרופה, אם אני אעשה ניתוח, אם אני אלך לבדיקה.דילוג לתוכן