בחירה

להחליט על דבר אחד מתוך כמה אפשרויות.
כשאני בוחר אני מקבל החלטה לגבי החיים שלי.
כשאני בוחר אני מחליט מה אני רוצה.

להחליט על דבר אחד מתוך כמה אפשרויות.
כשאני בוחר אני מקבל החלטה לגבי החיים שלי.
כשאני בוחר אני מחליט מה אני רוצה.

דוגמא:

אני בוחר מה לאכול
אני בוחר מה ללבוש
אני בוחר את החברים שלי