בידוד

בידוד זה להישאר בבית ולא לפגוש אנשים.

בידוד זה להישאר בבית ולא לפגוש אנשים.

דוגמא:

בזמן הקורונה נמצאים בבידוד כדי לא להדביק אנשים אחרים בקורונה.