ביטוח חיים

הסכם בין אדם לחברת ביטוח.

ההסכם מבטיח שקרובי משפחה של אדם יקבלו כסף מחברת הביטוח אחרי שהאדם ימות.

הכסף שיקבלו מחברת הביטוח יעזור להם להתקיים.

הסכם בין אדם לחברת ביטוח.

ההסכם מבטיח שקרובי משפחה של אדם יקבלו כסף מחברת הביטוח אחרי שהאדם ימות.

הכסף שיקבלו מחברת הביטוח יעזור להם להתקיים.