בן זוג

בעל או חבר שאישה חיה איתו בקשר קרוב של אהבה.

בעל או חבר שאישה חיה איתו בקשר קרוב של אהבה.

דוגמא:

בעל או חבר שאישה חיה איתו בקשר קרוב של אהבה.