בת זוג

אישה או חברה שגבר חי איתה בקשר קרוב של אהבה.

אישה או חברה שגבר חי איתה בקשר קרוב של אהבה.

דוגמא:

בעל או חבר שאישה חיה איתו בקשר קרוב של אהבה.