דיור ציבורי

המדינה נותנת בית לאנשים שלא יכולים לקנות בית לעצמם.

המדינה נותנת בית לאנשים שלא יכולים לקנות בית לעצמם.