דמי ביטוח לאומי

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.

כסף שהעובד והמנהל שלו משלמים לביטוח לאומי מהמשכורת או מהקצבה.