דמי נסיעה

כסף שעובד מקבל במשכורת בכל חודש. זה כסף עבור נסיעה מהמקום שבו אני גר לעבודה, ונסיעה מהעבודה למקום שבו אני גר.

כסף שעובד מקבל במשכורת בכל חודש. זה כסף עבור נסיעה מהמקום שבו אני גר לעבודה, ונסיעה מהעבודה למקום שבו אני גר.