דרכי מילוט

דרכים לצאת מהר החוצה. דרכים לברוח.

דרכים לצאת מהר החוצה. דרכים לברוח.

דוגמא:

דלת הכניסה, דלתות אחרות.