הגנה סוציאלית

תמיכה שהמדינה נותנת לאנשים כדי שתהיה להם רמת חיים טובה.

תמיכה שהמדינה נותנת לאנשים כדי שתהיה להם רמת חיים טובה.

דוגמא:

קצבאות שהמדינה משלמת לאנשים עם מוגבלות.