הודעה מוקדמת

כשהמעסיק רוצה לפטר אותך, הוא צריך לתת לך מכתב.
למכתב הזה קוראים הודעה מוקדמת.
במכתב המעסיק כותב למה הוא רוצה שתעזוב את העבודה.
המעסיק ייתן לך את המכתב אחרי שיחת השימוע.
כשאתה רוצה להתפטר אתה צריך לתת למעסיק מכתב.
במכתב תסביר למה אתה רוצה לעזוב את העבודה.

כשהמעסיק רוצה לפטר אותך, הוא צריך לתת לך מכתב.
למכתב הזה קוראים הודעה מוקדמת.
במכתב המעסיק כותב למה הוא רוצה שתעזוב את העבודה.
המעסיק ייתן לך את המכתב אחרי שיחת השימוע.
כשאתה רוצה להתפטר אתה צריך לתת למעסיק מכתב.
במכתב תסביר למה אתה רוצה לעזוב את העבודה.