הכשרה

הכשרה היא הדרכה ולימוד. אנשים עם מוגבלות מקבלים הכשרה ולומדים כל מיני דברים כדי להיות עצמאיים.
הכשרה יכולה להיות קורס שמלמד אנשים מקצוע שהם יכולים לעבוד בו.

הכשרה היא הדרכה ולימוד. אנשים עם מוגבלות מקבלים הכשרה ולומדים כל מיני דברים כדי להיות עצמאיים.
הכשרה יכולה להיות קורס שמלמד אנשים מקצוע שהם יכולים לעבוד בו.

דוגמא:

אדם עם מוגבלות רוצה לעבוד במחסן.
הוא לומד בהכשרה של מספר חודשים על העבודה במחסן.
אחרי שהוא מסיים ללמוד, הוא יכול לעבוד במחסן.