המוסד לביטוח לאומי

ארגון שנותן עזרה כספית במצבים שונים כמו: נכות, זקנה, מחלה.
אנשים עובדים משלמים כסף לביטוח הלאומי.
אנשים שלא יכולים לעבוד מקבלים קצבה (עזרה כספית) מהביטוח הלאומי.

ארגון שנותן עזרה כספית במצבים שונים כמו: נכות, זקנה, מחלה.
אנשים עובדים משלמים כסף לביטוח הלאומי.
אנשים שלא יכולים לעבוד מקבלים קצבה (עזרה כספית) מהביטוח הלאומי.דילוג לתוכן