הפטר

הפטר זה מסמך מבית המשפט שאומר שאין לך יותר חובות.
כדאי לדעת, יש חובות שלא מקבלים בהם הפטר.

הפטר זה מסמך מבית המשפט שאומר שאין לך יותר חובות.
כדאי לדעת, יש חובות שלא מקבלים בהם הפטר.