הפסקת הליכים

לפעמים יש סיבה להפסיק את המשפט לגמרי.
לדוגמה כשהנאשם עשה את העבירה בלי להבין מה הוא עושה, או את התוצאה של מה שהוא עושה.
במקרה כזה המשפט נגמר מיד.
הנאשם לא הולך לכלא, אלא הנאשם מקבל טיפול מתאים.
לדוגמה: אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי או טיפול ומעקב במרפאה פסיכיאטרית.
הנאשם ממשיך בטיפול עד שהמצב הנפשי שלו משתפר. כלומר, עד שחושבים שהנאשם לא יעשה עוד עבירה.

לפעמים יש סיבה להפסיק את המשפט לגמרי.
לדוגמה כשהנאשם עשה את העבירה בלי להבין מה הוא עושה, או את התוצאה של מה שהוא עושה.
במקרה כזה המשפט נגמר מיד.
הנאשם לא הולך לכלא, אלא הנאשם מקבל טיפול מתאים.
לדוגמה: אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי או טיפול ומעקב במרפאה פסיכיאטרית.
הנאשם ממשיך בטיפול עד שהמצב הנפשי שלו משתפר. כלומר, עד שחושבים שהנאשם לא יעשה עוד עבירה.