הרוג

אדם מת.
אדם שמישהו אחר גרם שהוא ימות.
במלחמה אנשים יכולים למות:
• מכדור של נשק (אקדח או רובה)
• מרִיב קשה (עם הרבה כוח)
מפציעות קשות
במלחמה יכולים למות חיילים.
חייל שמת במלחמה נקרא חלל.
חיילים מתים במלחמה נקראים חללי צה"ל.
במלחמה יכולים למות אזרחים (אנשים שגרים במדינה, אנשים שהם לא חיילים).
במלחמה יכולים למות אנשים שמבקרים במדינה. לדוגמה: תיירים.

אדם מת.
אדם שמישהו אחר גרם שהוא ימות.
במלחמה אנשים יכולים למות:
• מכדור של נשק (אקדח או רובה)
• מרִיב קשה (עם הרבה כוח)
מפציעות קשות
במלחמה יכולים למות חיילים.
חייל שמת במלחמה נקרא חלל.
חיילים מתים במלחמה נקראים חללי צה"ל.
במלחמה יכולים למות אזרחים (אנשים שגרים במדינה, אנשים שהם לא חיילים).
במלחמה יכולים למות אנשים שמבקרים במדינה. לדוגמה: תיירים.


קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית