השתתפות והכלה

השתתפות והכלה אלה דברים שהחברה צריכה לעשות
כדי לשתף ולקבל אנשים עם מוגבלות.
כלומר, החברה צריכה להתאים את עצמה לאנשים עם מוגבלות.
החברה צריכה לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף בה(להיות חלק ממנה).
רק כך אנשים עם מוגבלות יוכלו להשתתף בחברה כמו כולם.

השתתפות והכלה אלה דברים שהחברה צריכה לעשות
כדי לשתף ולקבל אנשים עם מוגבלות.
כלומר, החברה צריכה להתאים את עצמה לאנשים עם מוגבלות.
החברה צריכה לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף בה(להיות חלק ממנה).
רק כך אנשים עם מוגבלות יוכלו להשתתף בחברה כמו כולם.

דוגמא:

רמפות, כתוביות לסרטים, שימוש בשפה פשוטה.