התאמות נגישות

שינויים שצריך לעשות בשירות כדי שיתאים לאדם עם מוגבלות.

שינויים שצריך לעשות בשירות כדי שיתאים לאדם עם מוגבלות.