התעללות

לעשות נזק בגוף או בנפש של מישהו.

לעשות נזק בגוף או בנפש של מישהו.

דוגמא:

לא לתת לאדם עם מוגבלות לאכול או לשתות.