זכויות

יש דברים שמגיעים לכל אדם לפי החוק במדינה.
אלה דברים שכל אדם מקבל מהמדינה.
לדברים האלה אנחנו קוראים זכויות.

יש דברים שמגיעים לכל אדם לפי החוק במדינה.
אלה דברים שכל אדם מקבל מהמדינה.
לדברים האלה אנחנו קוראים זכויות.

דוגמא:

לדוגמה, לפי החוק במדינת ישראל –
לכל עובד יש זכות לקבל תשלום עבור ימים של חופשה וימים של מחלה.
לכל ילד יש זכות ללמוד בבית ספר בחינם.
לכל אדם יש זכות להצביע בבחירות לכנסת.