חדר בטוח

מקום שאנחנו מגנים על עצמנו שריפה.
חדר בטוח הוא: חדר קרוב, בלי עשן ובלי אש.
כשיש שריפה ואי-אפשר לצאת מהבית, אנחנו מגיעים
לחדר בטוח.

מקום שאנחנו מגנים על עצמנו שריפה.
חדר בטוח הוא: חדר קרוב, בלי עשן ובלי אש.
כשיש שריפה ואי-אפשר לצאת מהבית, אנחנו מגיעים
לחדר בטוח.