חדר מדרגות

בבניין או בבית
חדר עם מדרגות שמחברות בין הקומות השונות.
חדר מדרגות הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.

בבניין או בבית
חדר עם מדרגות שמחברות בין הקומות השונות.
חדר מדרגות הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.