חופשה בחגים

ימים של חופשה בגלל חגים.
בימים האלה העובד מקבל משכורת.

ימים של חופשה בגלל חגים.
בימים האלה העובד מקבל משכורת.