חופשת מחלה

ימים בהם אנחנו חולים ולא הולכים לעבודה.
העובד צריך להביא אישור מהרופא שהוא חולה ולא יכול ללכת לעבודה.
האישור מהרופא נקרא אישור מחלה.
אם יש אישור מחלה המעסיק משלם לעובד כסף על הימים שהוא חולה ולא הולך לעבודה.
הכסף שהמעסיק משלם לעובד על חופשת מחלה נקבע לפי מספר הימים ומספר השעות שהעובד רגיל לעבוד.
מקום העבודה לא משלם על היום הראשון של חופשת המחלה.
ביום השני וביום השלישי לחופשת המחלה מקום העבודה משלם חצי מהכסף שהעובד מקבל על יום עבודה רגיל.
מהיום הרביעי לחופשת המחלה מקום העבודה משלם כמו שהוא משלם על יום עבודה רגיל.
העובד לא יכול לקבל כסף על ימי מחלה שלא השתמש בהם.

ימים בהם אנחנו חולים ולא הולכים לעבודה.
העובד צריך להביא אישור מהרופא שהוא חולה ולא יכול ללכת לעבודה.
האישור מהרופא נקרא אישור מחלה.
אם יש אישור מחלה המעסיק משלם לעובד כסף על הימים שהוא חולה ולא הולך לעבודה.
הכסף שהמעסיק משלם לעובד על חופשת מחלה נקבע לפי מספר הימים ומספר השעות שהעובד רגיל לעבוד.
מקום העבודה לא משלם על היום הראשון של חופשת המחלה.
ביום השני וביום השלישי לחופשת המחלה מקום העבודה משלם חצי מהכסף שהעובד מקבל על יום עבודה רגיל.
מהיום הרביעי לחופשת המחלה מקום העבודה משלם כמו שהוא משלם על יום עבודה רגיל.
העובד לא יכול לקבל כסף על ימי מחלה שלא השתמש בהם.