חיסון

חיסון הוא חומר רפואי שמקבלים כדי לא להיות חולים.
אנשים בריאים מקבלים את החיסון לפני שהם חולים כדי
לא להדבק במחלה.
את החיסון מקבלים בזריקה או בטיפות שבולעים.
מי שמתחסן (מקבל חיסון) לא יידבק במחלה.

חיסון הוא חומר רפואי שמקבלים כדי לא להיות חולים.
אנשים בריאים מקבלים את החיסון לפני שהם חולים כדי
לא להדבק במחלה.
את החיסון מקבלים בזריקה או בטיפות שבולעים.
מי שמתחסן (מקבל חיסון) לא יידבק במחלה.

דוגמא:

מי שיתחסן לקורונה (יקבל חיסון לקורונה) לא יידבק בוירוס הקורונה.