חיסיון עורך דין ולקוח

עורך הדין שלך לא מספר לאחרים את מה שאתה אומר לו.
רק אם אתה מסכים, עורך הדין שלך יכול לספר את מה שאתה אומר לו.
אם עורך הדין שלך מבין שאתה מתכנן לעשות עבירה(התנהגות אסורה), עורך הדין שלך צריך לספר למישהו אחר.
כך, עורך הדין שלך מגן עליך ועל אחרים.

עורך הדין שלך לא מספר לאחרים את מה שאתה אומר לו.
רק אם אתה מסכים, עורך הדין שלך יכול לספר את מה שאתה אומר לו.
אם עורך הדין שלך מבין שאתה מתכנן לעשות עבירה(התנהגות אסורה), עורך הדין שלך צריך לספר למישהו אחר.
כך, עורך הדין שלך מגן עליך ועל אחרים.