חשבון בנק

סוג של חשבון (”קופה“) בבנק לניהול הכסף שלנו.
לחשבון הבנק מכניסים כסף, לדוגמא: משכורת, קצבה.
מחשבון הבנק מוציאים כסף כדי לקנות דברים.

סוג של חשבון (”קופה“) בבנק לניהול הכסף שלנו.
לחשבון הבנק מכניסים כסף, לדוגמא: משכורת, קצבה.
מחשבון הבנק מוציאים כסף כדי לקנות דברים.