טכנולוגיה מסייעת

מכשירים חכמים שעוזרים לאנשים.

מכשירים חכמים שעוזרים לאנשים.

דוגמא:

לוח תקשורת לאנשים שלא יכולים לדבר או מערכת הגברה לליקויי שמיעה.