יחסי עובד ומעביד

בכל מקום עבודה יש עובד ויש מעביד (מי שנותן את העבודה).
בין העובד למעביד יש יחסים של עבודה.
כלומר, לעובד ולמעביד יש זכויות, דברים שמגיעים להם.
לעובד ולמעביד יש גם חובות, דברים שהם חייבים לעשות.

בכל מקום עבודה יש עובד ויש מעביד (מי שנותן את העבודה).
בין העובד למעביד יש יחסים של עבודה.
כלומר, לעובד ולמעביד יש זכויות, דברים שמגיעים להם.
לעובד ולמעביד יש גם חובות, דברים שהם חייבים לעשות.


קרדיט:

קרן שלם, משרד הרווחה והביטחון החברתי

בתוך : מיזם השיחה הטובה, שיח על מעבר ממסגרת חינוך לתעסוקה