ימים של מחלה

ימים שבהם העובד נשאר בבית בגלל מחלה. בימים האלה יש לעובד זמן להבריא.

ימים שבהם העובד נשאר בבית בגלל מחלה. בימים האלה יש לעובד זמן להבריא.