ימי חופשה

ימי חופשה אלה ימים בהם העובד בחופש מהעבודה ומקבל עליהם משכורת.
כדי לצאת לחופש מהעבודה המנהל בעבודה צריך להגיד לעובד שהוא מסכים שהוא יהיה בחופש.
הרבה שנים של עבודה באותו מקום עבודה נותנים לעובד הרבה ימי חופשה.

ימי חופשה אלה ימים בהם העובד בחופש מהעבודה ומקבל עליהם משכורת.
כדי לצאת לחופש מהעבודה המנהל בעבודה צריך להגיד לעובד שהוא מסכים שהוא יהיה בחופש.
הרבה שנים של עבודה באותו מקום עבודה נותנים לעובד הרבה ימי חופשה.