מַשּׂוּאָה

לפיד, מקל מיוחד שבחלק העליון שלו מדליקים אש.
ביום העצמאות יש אנשים חשובים שמדליקים משואה.

לפיד, מקל מיוחד שבחלק העליון שלו מדליקים אש.
ביום העצמאות יש אנשים חשובים שמדליקים משואה.