מבנה

בניין, בית.
מקום עם קירות ותקרה.

בניין, בית.
מקום עם קירות ותקרה.

דוגמא:

הבית שלנו, קניון, בית ספר.