מוגבלות שכלית

אנשים שקשה להם להבין דברים מסוימים.

לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה לעשות חלק מהדברים לבד.
לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה להסביר את עצמם.
לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה להסביר מה הם מרגישים.
לפעמים אנשים עם מוגבלות שכלית צריכים עזרה כדי להחליט החלטות.
לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה ללמוד דברים חדשים.

אנשים שקשה להם להבין דברים מסוימים.

לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה לעשות חלק מהדברים לבד.
לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה להסביר את עצמם.
לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה להסביר מה הם מרגישים.
לפעמים אנשים עם מוגבלות שכלית צריכים עזרה כדי להחליט החלטות.
לפעמים לאנשים עם מוגבלות שכלית קשה ללמוד דברים חדשים.


קרדיט: