מטף/מַטְפֶּה

כלי עם חומר מיוחד שעוזר לכבות את האש.

כלי עם חומר מיוחד שעוזר לכבות את האש.