מיגונית

מיגונית מרחב מוגן – נייד (לא קבוע) מבטון.
המיגונית שומרת עלינו במצב של ירי טילים.
המיגונית נמצאת בשטחים ציבוריים. למשל, בגני משחקים, בתחנות אוטובוס.
משתמשים במיגונית כשאי אפשר להגיע למרחב מוגן אחר בזמן קצר.
המיגונית עוזרת לשמור על האזרחים.

מיגונית מרחב מוגן – נייד (לא קבוע) מבטון.
המיגונית שומרת עלינו במצב של ירי טילים.
המיגונית נמצאת בשטחים ציבוריים. למשל, בגני משחקים, בתחנות אוטובוס.
משתמשים במיגונית כשאי אפשר להגיע למרחב מוגן אחר בזמן קצר.
המיגונית עוזרת לשמור על האזרחים.

דוגמא:

מיגונית מרחב מוגן – נייד (לא קבוע) מבטון.
המיגונית שומרת עלינו במצב של ירי טילים.
המיגונית נמצאת בשטחים ציבוריים. למשל, בגני משחקים, בתחנות אוטובוס.
משתמשים במיגונית כשאי אפשר להגיע למרחב מוגן אחר בזמן קצר.
המיגונית עוזרת לשמור על האזרחים.