מידע נגיש

מידע מותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלות.

מידע מותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלות.

דוגמא:

מידע בפישוט לשוני, בכתב ברייל, בשפת סימנים או בדפוס מוגדל.