מיופה כוח

יש אנשים שלפעמים הם יכולים לקבל החלטות על החיים שלהם, ולפעמים הם
לא יכולים.
יש אנשים שיודעים שיום אחד הם אולי לא יוכלו לקבל החלטות בעצמם בגלל
מחלה.
במקרים כאלה אדם יכול להחליט מי יקבל החלטות במקומו כשהוא לא יהיה
מסוגל להחליט לבד .
האדם כותב את זה בהסכם וחותם.

יש אנשים שלפעמים הם יכולים לקבל החלטות על החיים שלהם, ולפעמים הם
לא יכולים.
יש אנשים שיודעים שיום אחד הם אולי לא יוכלו לקבל החלטות בעצמם בגלל
מחלה.
במקרים כאלה אדם יכול להחליט מי יקבל החלטות במקומו כשהוא לא יהיה
מסוגל להחליט לבד .
האדם כותב את זה בהסכם וחותם.

דוגמא:

אדם יכול להחליט שאם הוא יהיה חולה מאוד אז אחותו היא זו שתחליט
החלטות שקשורות לבריאות שלו במקומו.