ממ"ד/מרחב מוגן דירתי

ממ"ד – מרחב מוגן דירתי
ממ"ד זה סוג ל מרחב מוגן בתוך דירה.
חדר עם קירות חזקים בתוך הבית שלנו.
בחדר יש דלת וחלון מברזל.
הממ"ד הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.

ממ"ד – מרחב מוגן דירתי
ממ"ד זה סוג ל מרחב מוגן בתוך דירה.
חדר עם קירות חזקים בתוך הבית שלנו.
בחדר יש דלת וחלון מברזל.
הממ"ד הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.