ממ"ק/מרחב מוגן קומתי

חדר או אזור עם קירות חזקים בקומה של בניין.
אם בדירות של הבניין אין חדר מוגן, הדיירים יוצאים למרחב המוגן בבניין.
המקום הזה מרחב בטוח בזמן סכנה.

חדר או אזור עם קירות חזקים בקומה של בניין.
אם בדירות של הבניין אין חדר מוגן, הדיירים יוצאים למרחב המוגן בבניין.
המקום הזה מרחב בטוח בזמן סכנה.