ממשלה

הממשלה מנהלת את המדינה.
חברי הממשלה נקראים שרים.
כל שר אחראי על תחום, כמו : חינוך, ביטחון, תחבורה ורווחה.

הממשלה מנהלת את המדינה.
חברי הממשלה נקראים שרים.
כל שר אחראי על תחום, כמו : חינוך, ביטחון, תחבורה ורווחה.

נושאים: ידע כללי