מנהיג

אדם חשוב.
אדם שמקבל החלטות חשובות.
אדם שאומר לאנשים מה לעשות.

אדם חשוב.
אדם שמקבל החלטות חשובות.
אדם שאומר לאנשים מה לעשות.

נושאים: ידע כללי