מנורה

כלי שנותן אור.
מנורה של פעם היא כלי עם קנים (מוטות) שמניחים עליהם נרות.
בסיפור של חג חנוכה מְסַפְּרִים על מנורה מיוחדת.
זוהי מנורה שהאירה (עשתה אור) הרבה ימים.

כלי שנותן אור.
מנורה של פעם היא כלי עם קנים (מוטות) שמניחים עליהם נרות.
בסיפור של חג חנוכה מְסַפְּרִים על מנורה מיוחדת.
זוהי מנורה שהאירה (עשתה אור) הרבה ימים.