מעצר עד תום (סוף) ההליכים

כשחושבים שנאשם עשה עבירה חמורה, עוצרים את הנאשם עד סוף המשפט.
הוא לא יכול ללכת הביתה.
כלומר, הנאשם במעצר עד שהשופט מחליט אם הנאשם עשה את העבירה או לא.

כשחושבים שנאשם עשה עבירה חמורה, עוצרים את הנאשם עד סוף המשפט.
הוא לא יכול ללכת הביתה.
כלומר, הנאשם במעצר עד שהשופט מחליט אם הנאשם עשה את העבירה או לא.