מעשה מיני לא פוגע

כששני אנשים רוצים לעשות מעשה מיני יחד.
כששני אנשים מסכימים לעשות מעשה מיני יחד.

כששני אנשים רוצים לעשות מעשה מיני יחד.
כששני אנשים מסכימים לעשות מעשה מיני יחד.