מעשה מיני פוגע

כשמישהו נוגע בלי רשות במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
כשמישהו נוגע בכוח במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
כשמישהו מכריח אדם אחר לגעת בו במקומות פרטיים בגוף.
כשמישהו נוגע במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מבקש מאדם אחר לגעת בו במקומות פרטיים בגוף וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מראה לאדם אחר מקומות פרטיים בגוף שלו וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מסתכל הרבה זמן על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מדבר על מקומות פרטיים בגוף שלו וזה מפריע לאדם אחר.

כשמישהו נוגע בלי רשות במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
כשמישהו נוגע בכוח במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
כשמישהו מכריח אדם אחר לגעת בו במקומות פרטיים בגוף.
כשמישהו נוגע במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מבקש מאדם אחר לגעת בו במקומות פרטיים בגוף וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מראה לאדם אחר מקומות פרטיים בגוף שלו וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מסתכל הרבה זמן על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר וזה מפריע לאותו אדם.
כשמישהו מדבר על מקומות פרטיים בגוף שלו וזה מפריע לאדם אחר.