מעשה מיני

כשמישהו נוגע במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר ולא כדי לעזור לו.
כשמישהו מסתכל הרבה זמן על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
כשמישהו מדבר על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
יש מעשה מיני לא פוגע ויש מעשה מיני פוגע.

כשמישהו נוגע במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר ולא כדי לעזור לו.
כשמישהו מסתכל הרבה זמן על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
כשמישהו מדבר על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר.
יש מעשה מיני לא פוגע ויש מעשה מיני פוגע.